برگزاری کارگاه تهیه اپلیکیشن در فضای سیستم اندروید

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده کارگاه آموزشی تهیه اپلیکیشن در فضای اندروید برای علاقه‌مندان در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد. در این کارگاه،‌ انواع نرم‌افزارها و سایت‌های خدمات‌رسان در این زمینه معرفی و روش‌های مختلف تهیه اپلیکیشن و کاربردهای مختلف آن مورد بحث،‌ بررسی و آموزش قرار گرفت. همچنین برای نمونه اپلیکیشن هایی به صورت ساده توسعه داده شد. اساتید دوره آقایان دکتر کلاه‌چی و مهندس علایی بودند.