برگزاری کارگاه آموزشی “تجاری سازی یافته‌های تحقیقاتی”

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کارگاه آموزشی “تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی” در روز سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد. در این کارگاه که به‌وسیله آقای دکتر ولدان مدیر کل محترم دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های سازمان تحقیقات هدایت شد، پس از بررسی و ارائه تعاریف قانونی اولیه و مسائل حقوقی تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی،‌ به نمونه‌های انجام شده‌ای از این‌گونه فعالیت‌ها در سازمان و موسسات تابعه اشاره شد. همچنین در این جلسه در خصوص شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های شتاب‌دهنده و نحوه همکاری‌های آن‌ها و همچنین در خصوص ثبت اختراعات و علائم تجاری بحث شد.