تودیع و معارفه رییس اداره خدمات فنی و محیط‌های تحقیقاتی پژوهشکده

جلسه تودیع و معارفه رییس اداره خدمات فنی و محیط‌های تحقیقاتی پژوهشکده در سالن جلسات و با حضور دکتر نیک‌کامی، رییس پژوهشکده،‌دکتر نوروزی معاون برنامه و توسعه منابع انسانی و اعضای اداره مذکور برگزار شد. در این جلسه که آقای دکتر نیک‌کامی از زحمات آقای دکتر محمد رستمی در طول تصدی ایشان بر این اداره تشکر و قدردانی کردند و آقای دکتر حمید داودی را به‌عنوان سرپرست جدید، معرفی کردند. در حکم ایشان آمده است:

آقای دکتر حمید داودی

احتراماً بنا به پیشنهاد معاون محترم برنامه­ ریزی و توسعه منابع انسانی، جنابعالی به عنوان سرپرست اداره خدمات فنی و محیط­های تحقیقاتی پژوهشکده منصوب می­شوید. امید است با بهره­‌گیری از تخصص خود و توان و تجربه درخور توجه همکاران آن اداره در جهت پشتیبانی پروژه­های تحقیقاتی در سطوح آزمایشگاهی و صحرایی موفق و مؤید باشید. موفقیت جنابعالی را از خداوند بزرگ آرزومندم.