افتتاح سومین دوره آموزشی مشترک جایکا و پژوهشکده

از روز شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ سومین دوره آموزشی مشترک جایکا و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در زمینه کاربرد سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی در آبیاری به مدت دو هفته آغاز شد. افتتاحیه این دوره با حضور نمایندگان جایکا در ایران و افغانستان، مسئولان دفاتر مربوطه جایکا، ۱۵ نفر فراگیر با تخصص مهندسی نقشه‌برداری از استان‌های مختلف کشور افغانستان به همراه دکتر نوروزی معاون پشتیبانی و برنامه‌ریزی پژوهشکده و اساتید و برگزارکنندگان دوره در محل مجتمع آموزشی کلاک کرج برگزار شد.