بازدید نماینده ارشد اجرایی جایکای افغانستان از پژوهشکده

در روز یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ آقای کتسونوری ویحارا نماینده ارشد اجرایی جایکا در افغانستان و جواد عظیمی رییس استراتژی‌های عملیاتی اداره همکاری‌های جایکا در افغانستان به همراه نماینده جایکا در ایران از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بازدید به عمل آوردند. طی این بازدید، ایشان با آقای دکتر نوروزی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی پژوهشکده ملاقات و در خصوص همکاری‌های آینده گفتگو کردند. در این ملاقات که با همراهی نماینده جایکا در ایران و آقای دکتر کلاهچی عضو هیأت علمی پژوهشکده انجام شد،‌ در خصوص همکاری‌های آموزشی در آینده در خصوص اجرای دوره‌های تخصصی در زمینه آب، کاربرد سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و تبادل تفاهم‌نامه‌هایی در این خصوص با طرف افغانستانی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.