برگزاری پانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

پانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ در محل پژوهشکده و با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه گزارش نقشه راه پژوهشکده و چند دستور در خصوص مسائل جاری پژوهشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.