با حضور معاونان وزیر جهادکشاورزی هفتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد

هفتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی، مهندس اکبری معاون وزیر در امور آب و خاک و جمعی ازمحققان، صاحب نظران و رئیسان موسسه های تحقیقاتی وزارت جهادکشاورزی چهارشنبه ۱ اسفند جاری در سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان در افتتاحیه این همایش با قدردانی از تلاش محققان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و همکاری معاونت های باغبانی، آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در بیان اهمیت این رویداد علمی خاطر نشان ساخت: طبیعت و منابع طبیعی دارای ساختاری زنده است واجزای این اکوسیستم به نحوی هوشمندانه با یکدیگر در ارتباط منطقی هستند که اگر این نظم منطقی با دخالت عوامل خارجی برهم بخورد کارکرد این اکوسیستم دچار اختلال خواهد شد؛ امروز متاسفانه آن چه به عنوان بحران در منابع طبیعی شاهد آن هستیم، در حقیقت پاسخ طبیعت به زیاده خواهی های بشر در بهره برداری ازاکوسیستم طبیعی است.

مهندس طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی سخنران دیگر این همایش، با اشاره به نیاز بخش اجرا در بهره مندی از نتایج همایش های علمی به ویژه در مدیریت بحران آب و خشکسالی بیان داشت: کشور ایران از دیرباز دارای اقیلم خشک بوده ونکته قابل تامل دربازخوانی زندگی گذشتگان در زمینه تامین آب ،” نحوه شکل گیری زیست بوم ایران” است؛ روحیه مشارکت مردمی و کار دسته جمعی مهم ترین رمز ماندگاری شیوه زندگی ایرانیان در گذشته است که از نتایج این سبک از زندگی هوشمندانه در اقلیم خشکی  مثل ایران، ابداعات تمدن سازی مانند “کاریز” ، “آب بندان”، “آب سار”، “آب انبار”برای آیندگان کشور بر جای مانده است. 

مهندس اکبری معاون وزیر در امور آب و خاک سخنران دیگر این همایش، از راه اندازی دفتر امور خاک و آب در ذیل این معاونت در وزارت جهادکشاورزی خبر داد و افزود:  در راستای افزایش همکاری معاونت امور خاک وآب وزارت جهادکشاورزی و سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهادکشاورزی از اعضای هیأت علمی این سازمان منصوب شده است و انتظار می رود با هدایت علمی این بدنه تحقیقاتی شاهد ارتقای مدیریت منابع آب و خاک کشور باشیم. 

دکتر نیک کامی رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با ارائه گزارشی پیرامون اقدام های آبخیزداری  در استحصال آب و کاهش بحران کم آبی بیان داشت: روند نزولی آب تجدید پذیر در کشور در کنار سایر عواملی چون کاهش ذخایر آب زیر زمینی و افزایش وقوع سیلاب ها در سال های اخیر بیانگر لزوم استفاده از پتانسیل های مغفول در تامین نیاز آبی گیاه به ویژه در مناطق خشک است به طوری که می توان از سیستم سطوح آبیگر باران به عنوان تمهیدی مناسب برای برداشت رواناب های سطحی در تامین آب زیر زمینی و حفظ رطوبت پوشش گیاهی اشاره کرد.

دکتر عرب خدری دبیر علمی این همایش و معاون پژوهش و فناوری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به اهداف برگزاری این همایش بیان داشت: بررسی راهکارهای استفاده از روش سیستم های سطوح آبگیر باران در مدیریت بحران آب، گرد و غبار و خشکسالی از جمله اهداف مهم این همایش است که از میان ۱۲۹ مقاله پذیرفته شده، مزیت های بهره مندی از این روش در طرح های آبخیزداری و منابع طبیعی و کنترل فرسایش، توسعه باغات در اراضی شیبدار، افزایش عملکرد دیمزارها، تغذیه آب های زیرزمینی و تامین آب برای جوامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گرفته است.
وی هم چنین از برگزاری پنل های تخصصی شفاهی و پوستری طی روزهای ۱ و ۲ اسفند در محل برگزاری این همایش واقع در سالن فجر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خبر داد و افزود: در ادامه مراسم افتتاحیه ، نشست هم اندیشی تحت عنوان توسعه باغات در اراضی شیبدار با حضور مهندس طهماسبی معاون وزیر در امور باغبانی برگزار می شود که در این نشست نحوه اجرایی شدن نتایج این همایش از سوی بخش های اجرایی در تعامل با انجمن های علمی و بخش های تحقیقاتی با حضوررئیسان موسسه ها و سازمان های همکار مور بررسی قرار خواهد گرفت.