چهار عکس برتر در هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران

در پی برگزاری هفتمین همایش سامانه‌های سطوح آبگیر باران، مسابقه عکسی برگزار شد که چهار عکس و عکاس برتر در آن به شرح زیر به‌وسیله داوران اعلام شدند.