تشکیل کارگروه سیل در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

به دنبال وقوع بارندگی‌ها و سیل‌های شدید در ۲۳ استان کشور و با توجه به اهمیت موضوع و خسارات به بار آمده، در اولین روزهای کاری سال ۱۳۹۸، کارگروه سیل با عضویت و حضور رییس پژوهشکده، معاونین،‌ روسای گروه‌های پژوهشی، رییس روابط عمومی و آقایان دکتر پرهمت، دکتر شعاعی، دکتر شریفی و دکتر گرشاسبی با دستور کار بررسی و تحلیل سیل‌های اتفاق افتاده و ارائه راه‌کارهای لازم در خصوص پیشگیری از خسارات و انجام امور محوله با فوریت بالا تشکیل شد. در اولین جلسه از کارگروه انجام موارد زیر به تصویب رسید:

۱- جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات هر کدام ایستگاه‌های آبخوان

۲- اخذ گزارش اولیه و تکمیلی از بارندگی‌ها و سیل‌های اتفاق افتاده از هر کدام از بخش‌های پژوهشی آبخیزداری در مراکز تحقیقات استان‌ها

۳-کار بر روی سه بخش مجزا شامل سیل، آبخوان‌ها و زمین‌لغزش و رسوب

۴- آماده سازی دو گزارش تحلیلی در کوتاه‌مدت و بلتد‌مدت از سیل و ارائه به ذینفعان و مسئولین مدیریت بحران

۵- آماده‌سازی مطالب تحلیلی به منظور انتشار در رسانه‌ها

۶- انجام مصاحبه‌های تخصصی رادیویی و نشست خبری

۷- جمع‌آوری و مستندسازی اطلاعات تکمیلی از عرصه‌های سیل‌گرفته با اعزام چهار گروه کارشناسی به استان‌های غربی، جنوب غربی، شمالی و استان فارس

پیگیری انجام بندهای فوق به وسیله روابط عمومی و با گزارش‌های دوره‌ای مشخص، در صفحه مخصوص کارگروه سیل در سایت پژوهشکده ارائه خواهد شد.