برگزاری دوره آموزشی آنلاین، فعالیت‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

امروز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه دوره آموزشی غیر حضوری برنامه فعالیت‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سامانه دفتر خدمات فنی سازمان از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ با حضور علاقه‌مندان برگزار شد.