مذاکرات مشترک با دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت ماه سال جاری میزبان آقای دکتر جزی مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به همراه مدیران دفتر مذکور بود. در جلسه ‌ای که در این روز در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد در خصوص معرفی گروه‌های تحقیقاتی پژوهشکده و دفاتر متناظر در سازمان، پیگیری توافقات قبلی بر روی انجام پروژ‌ه‌های مشترک،‌ معرفی پروژ‌های انجام شده در پژوهشکده، تفاهم بر روی انجام پروژه‌های جدید و لزوم و تأکید بر تعریف،‌طراحی و برگزاری کارگاه‌های مورد نیاز به صورت مشترک برای جوامع هدف مورد نیاز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بحث و تبادل نظر شد.