مصاحبه رییس پژوهشکده با روابط عمومی سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

آقای دکتر نیک‌کامی رئیس پژوهشکده در مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اجرای طرح “مدیریت هوشمند  برای سنجش رواناب‌ها” را در پایش و پیشگیری از وقوع سیلاب‌های مخرب ضروری می‌دانند. متن کامل مصاحبه را در اینجا مطالعه فرمایید.