بازدید از پروژه مبارزه با گرد و غبار در هندیجان

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، آقای دکتر خسرو شهبازی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به همراه آقای دکتر ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در معیت آقای مهندس جمشیدیان مدیرکل منابع طبیعی استان خوزستان از سایت پروژه مبارزه با گرد و غبار کانون ششم دهنوی هندیجان در استان خوزستان بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که با همراهی آقایان دکتر فرود شریفی و  دکتر جهانگیر پرهمت از اعضای هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری  انجام شد، در خصوص نحوه اجرای پروژه و دستاوردهای‌ آن و همچنین نقطه نظرات دو طرف در مباحث علمی و اقدامات و روشهای قابل انجام در منطقه، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.