شرکت در نشست‌های تخصصی پانزدهمین سمپوزیوم بین‌المللی ایزوتوپ-هیدرولوژی، IAEA، اتریش

 

در حاشیه برگزاری سمپوزیوم بین المللی ایزوتوپ-هیدرولوژی، IAEA، اتریش جهانی، نشست تخصصی با حضور نماینده دائم ایران در آزانس بین امللی انرژی اتمی (IAEA)، آقای دکتر کجوری و با حضور افسر فنی بخش همکاری‌های فنی FAO/IAEA آقای دکتر Mohamad Zaman و نمایندگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی آقایان دکتر غریب‌رضا و دکتر کلاهچی در مورخ ۲۶/۲/۹۸  برگزار شد.  در این نشست، زمینه‌های همکاری‌های فنی در مقیاس ملی به ویژه در موضوعات آب و خاک بحث و بررسی به‌عمل آمد. مهم‌ترین دستاورد این نشست، توافق درباره دومین پروژه در مقیاس ملی به عنوان فعالیت‌های اختصاصی پروژه [۱]TC توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور و آقای دکتر غریب‌رضا بود که قرار است در بازه سه ساله ۲۰۲۰ الی ۲۰۲۳ در ۱۰ پایلوت مزارع گندم و جو کشور اجرا شود.

این نهاد بین المللی برای هر فعالیت تخصصی دارای ساختاری شامل افسر فنی[۲] و افسر هماهنگی[۳] و مجری پروژه (Counterpart) است و پروژه‌هایی در دو مقیاس ملی (TC) به صورت دوسالانه و تحقیقاتی موردی [۴]CRP با کشورهای عضو، تعریف و همکاری می‌کند. همکاری‌های فنی آژانس با کشورهای عضو عمدتاً شامل حمایت مالی غیر مستقیم مانند هزینه آزمایش‌ها و برپایی دوره‌های آموزشی ملی در کشورهای عضو و آموزش اختصاصی مجریان پروژه‌های TC در کشورهای صاحب علم مربوطه است.

در پروژه‌ای که مورد توافق قرار گرفت، فعالیت‌هایی همچون ارتقاء دانش فنی کاربرد تکنیک‌های رادیوایزوتوپیک از طریق برگزاری ۲ دوره آموزشی ملی در ایران با حضور و تدریش کارشناسان خبره آژانس IAEA و بررسی نرخ فرسایش خاک از ۱۰ پایلوت مزارع گندم و جو در اقالیم مختلف ایران از طریق نمونه برداری گسترده و آنالیز نمونه ها در آزمایشگاههای IAEA و انتشار مستندات علمی مرتبط گنجانده شد.

 

 

 

[۱] Technical Cooperation

[۲] Technical Officer, TO

[۳] Program Manager Officer, PMO

[۴] Coordinated Research Project