شرکت نمایندگان پژوهشکده در پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی ایزوتوپ-هیدرولوژی، IAEA، اتریش

آقایان دکتر محمدرضا غریب‌رضا و دکتر عبدالنبی عبده کلاهچی در پانزدهمین سمپوزیوم بین المللی ایزوتوپ-هیدرولوژی که از  تاریخ  ۲۹ اردیبهشت ماه لغایت ۳ خرداماه ۱۳۹۸ در مقر اروپایی سازمان ملل، آزانس بین المللی انرژی اتمی، IAEA در وین برگزار شد، حضور یافتند. ایشان به دعوت رسمی آژانس IAEA در مهم‌ترین رویداد جهانی دوره‌ای کاربرد ایزوتوپ‌ها در علوم آب شرکت کرده‌اند. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های سازمان ملل و ۱۷۱ کشور عضو، مسئول سیاست‌های کلی و اجرایی و همکاری‌های فنی در کاربرد فناوری هسته‌ای در سطح بین المللی است. این نهاد بین المللی علاوه بر توسعه کاربرد انرژی هسته‌ای، در زمینه‌های مختلف از جمله امنیت غذایی، تغییر اقلیم و گازهای گلخانه‌ای، تخریب اراضی و فرسایش خاک و منابع آب شیرین و آلاینده‌ها و بازیابی آب و رادیو داروها و ده‌ها موضوع دیگر فعالیت دارد.  محورهای اصلی سمپوزیوم جهانی ایزوتوپ-هیدرولوژی عبارت بودند از:

  • الگوهای فضایی-کالبدی توزیع ایزوتوپ‌ها برای درک فرآیندهای هیدرولوژیکی
  • مدلهای تعادل بخشی منابع آب و فرایندهای هیدرولوژیکی
  • تلفیق اطلاعات ایزوتوپ-هیدرولوژی در شناسایی مسائل و مشکلات کمی-کیفی منابع آب
  • مدلسازی تمرکز ایزوتوپها در بارش و بازسازی اقلیم دیرینه
  • سن سنجی آبخوانها و هیدرولوژی دیرینه
  • اثرات تغییر اقلیم و زیست محیطی بر منابع آب
  • روشهای پیشرفته تحلیلی ایزوتوپ-هیدرولوژی
  • توانمندسازی و تقویت سیاستهای دانش بنیان برای مدیریت منابع آب

دستاوردهای حاصل از شرکت در سمپوزیوم بسیار قابل توجه بود به‌طوریکه ابعاد وسیع استفاده از طیف وسیعی از ایزوتوپ‌ها در موضوعات مختلف توسط پژوهشگران کشورهای غالباً توسعه یافته و در قالب پروژه‌هایی که توسط IAEA حمایت مالی و فنی شده بودند، ارائه شد. آشنایی با پژوهشگران مطرح زمینه‌های تحقیقاتی مختلف و نیز کارشناسان مرتبط IAEA چه در بخش مدیریتی و چه در بخش آزمایشگاه از دیگر دستاوردهای شرکت در این سمپوزیوم بود. آشنایی با معدود شرکت‌های سازنده تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و اندازه‌گیری در محل (In-situ) ایزوتوپ‌های فاز آبی و گازی نیز از دیگر دستاوردهای شرکت در سمپوزیوم بوده است. از آنجائیکه شناسایی تمرکز ایزوتوپ‌ها در فاز آب و گاز مستلزم وجود تجهیزات پیشرفته است، برخی کاربردها و تکنیک‌های شناسایی بویژه در اختیار تعداد کمی از کشورها بوده و مقالات در مرز دانش توسط آن کشورها ارائه شد. از طرفی، پراکنش جغرافیایی آخرین پیشرفت‌های علمی مرتبط از ذخایر آبی و یخچال‌های قطب جنوب و کوه‌های هیمالیا گرفته تا در مقیاس حوزه آبخیز و بالاخره چاه‌های مشاهده‌ای را دربر می‌گرفت. بررسی و حل مشکلات آلودگی منابع آب و بازچرخانی آب پسماندها از جمله مهم‌ترین موارد پیشرفت علمی به شمار می‌رفت که معضل بخش کشاورزی ایران نیز محسوب می‌شود.