نوزدهمین سمپوزیوم جهانی فرسایش خاک، فائو، ایتالیا

نوزدهمین سمپوزیوم جهانی فرسایش خاک از  تاریخ  ۲۵ لغایت ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در رم برگزار شد، آقای دکتر محمدرضا غریب‌رضا از طرف پژوهشکده در این سمپوزیوم و با دو مقاله با عناوین زیر حضور یافت. ایشان در طی سه روز برگزاری سمپوزیوم دو مقاله شفاهی تحت عناوین زیر در قالب محورهای اصلی روش‌های برآورد میزان و کنترل فرسایش و عملیات و سیاست‌ها در برنامه اقدام فرسایش خاک ارائه کردند.

Estimation of Soil Erosion Deforestation-induced Using Nuclear Techniques (Case study: Golestan Province, Iran) –

The conceptual model for conservation of natural resources in forestry areas

این مقالات در واقع بخشی از دستاوردهای پروژه بین المللی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA به شمار رفته که در بالاترین رویداد جهانی فرسایش خاک فرصت ارائه پیدا کردند. همکاری‌های فنی آژانس IAEA ایران در قالب پروژه ملی ” بررسی اثرات جنگل‌زدایی و جنگل‌کاری بر نرخ بازپخش خاک در شمال ایران” به عنوان تنها پروژه اجرا شده در بخش کشاورزی و منابع طبیعی دستاوردهایی از جمله برآورد نرخ دقیق فرسایش خاک در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و برنامه مدیریتی حفاظت از منابع طبیعی در حوزه‌های آبخیز جنگلی در فرمت مدل مفهومی سلسله مراتبی و مسئله-محور با تأکید بر مقیاس حوزه آبخیز و مراتب حفاظت از منابع طبیعی و برنامه اقدام برای مناطق جنگلی ایران در پی داشته که بخشی از آنها در این سمپوزیوم ارائه شد. دستاوردهای ایران در زمینه های یاد شده بویژه در موضوع (سیاست‌ها و راهبردها) بسیار مورد توجه قرار گرفت و از جمله روش‌های نوین در نشست مربوطه محسوب شد. شرکت آقای دکتر غریب‌رضا به عنوان تنها نماینده ایران در این سمپوزیوم که با حضور محققان و پیشکسوتان بین‌المللی علوم خاک برگزار شده، توانست توانمندی‌های کارشناسی کشور را به خوبی نشان داده و از سویی پیام آور آخرین دستاوردهای علمی جهان در علوم خاک باشد. به علاوه، حضور ایشان دارای دستاوردهای دیگری همچون آشنایی به پرکاربردترین روش‌های برآورد فرسایش خاک، جنبه‌های اقتصادی فرسایش خاک، تجربیات جهانی در سیاستگذاری، تدوین استراتژی‌های شناسایی و کنترل فرسایش خاک در مقیاس‌های مختلف و تجربیات جهانی در پهنه بندی فرسایش خاک در پی داشته است.