بازدید کارشناسان فنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پژوهشکده

در تاریخ دوشنبه ۱۰ تیر ماه سال جاری کارشناسان فنی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و امکانات موجود در آن بازدید به عمل آوردند. در این بازدید که آقای دکتر  حسین‌پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هم حضور داشتند در ابتدا مختصری از وظیفه‌مندی پژوهشکده به همراه معرفی امکانات آن به‌وسیله آقای دکتر نوروزی،‌ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی ارائه شد و روسای گروه‌های تحقیقاتی شمه‌ای از فعالیت‌های اعضای هیئت علمی و پروژه‌های در حال اجرا را تشریح کردند. در انتها بازدید کاملی از امکانات،‌ مدل‌های فیزیکی و شبیه‌ساز باران به عمل آمد.