ارتقای مرتبه آقایان دکتر جهانگیر پرهمت و دکتر فرود شریفی به استادی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری مفتخر است اعلام دارد دو تن از اعضای هیئت علمی این پژوهشکده، آقایان دکتر جهانگیر پرهمت و دکتر فرود شریفی به مرتبه استادی ارتقا یافته‌اند. بدین‌وسیله روابط عمومی پژوهشکده مراتب تبریک خود را اعلام و از خداوند منان آرزوی توفیق و پیشرفت بیشتر در راه اعتلای ایران اسلامی را برای این عزیزان دارد.