برگزاری شانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری شانزدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای پژوهشکده با شرکت اعضا و با دستور کارهای اصلی بررسی حسابرسی سالانه و موافقتنامه بودجه تفضیلی در محل پژوهشکده برگزار شد. در این جلسه در خصوص گزارش حسابرس و همچنین پیش نویس موافقتنامه بودجه تفضیلی پژوهشکده و اصلاحات لازمه بحث و بررسی انجام شد. در هر دو موضوع موارد مورد نیاز اصلاح، ارائه و در نهایت مورد تصوبب کمیسیون دائمی قرار گرفت.