برگزاری کارگاه آموزشی نحوه تدوین یافته های قابل ترویج طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

کارگاه آموزشی نحوه تدوین یافته ­های قابل ترویج طرح­ ها و پروژه­ های تحقیقاتی با هماهنگی دفتر امور پژوهشی سازماتن تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با حضور مدرسین محترم آقایان دکتر دهقانی­ سانیچ و دکتر کرمی دهکردی و هیات همراه ایشان، در روز سه شنبه مورخ ۲۹/۸/۹۸ در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد.  در این جلسه که با حضور همکاران هیات علمی و محققین غیر هیات علمی ستادی و استانی برگزار شد، ضمن ارائه راهکارهایی به منظور هر چه بهتر نگاشته شدن فرم های یافته های ترویجی، موارد زیر نیز مورد تاکید قرار گرفت: لزوم ایجاد تعامل هرچه بیشتر بین موسسات پژوهشی و دفتر امور پژوهشی با هدف افزایش تعداد یافته­ های قابل ترویچ چاپ شده، ابلاغ شیوه­ نامه و راهنمای جدید نحوه تدوین یافته های ترویجی، برگزاری جلسات توجیهی بیشتر برای تدوین صحیح فرم یافته­ های ترویجی برای کلیه محققین ستادی و استانی، افزایش تعامل موسسات پژوهشی با معاونت ترویج سازمان با حضور نمایندگان معاونت ترویج در کمیته­ های علمی و فنی موسسات پژوهشی و افزایش تعامل معاونت ترویج سازمان با محققین از طریق شرکت کلیه همکاران ستادی و استانی در دوره­ های آموزشی ترویجی و جلسات هم اندیشی مرتبط با هدف بهبود برگزاری روز انتقال یافته­ ها و افزایش تعداد رسانه­ های ترویجی.