بازدید پروژه گرد و غبار هندیجان به وسیله مشاور محترم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی

در روز دوشنبه مورخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸جناب آقای مهندس جلالی مشاور محترم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در معیت ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان آقای دکتر گیلانی، دکتر جمشیدی‌ها مدیر کل منابع طبیعی استان خوزستان، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان خوزستان مهندس دانایی و رییس اداره منابع طبیعی شهرستان هندیجان مهندس طیب، به همراه رییس پژوهشکده آقای دکتر نیک کامی و دکتر شریفی و دکتر گرشاسبی از پروژه گرد و غبار دهنو در شهرستان هندیجان استان خوزستان بازدید کردند. در این بازدید، آقای مهندس جلالی در جریان فعالیتهای انجام شده و نتایج آن قرار گرفتند. همچنین در رابطه با هزینه‌ها و گونه‌های گیاهی استفاده شده توضیحات کامل از طرف دکتر نیک کامی داده شد. این پروژه که برای کنترل و مبارزه با گرد و غبار یکی از کانون‌های اصلی در شهرستان هندیجان با استفاده از انواع فناوری‌ها و با حمایت ستاد آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سطح ۵۰۰ هکتار از اراضی دلتایی و دشت‌های ساحلی با شوری خاک ۷۵ و آب ۱۰۵ هزار میکرو زیمنس در فروردین ۱۳۹۶ آغاز شده است، در حال حاضر، با شوری خاک کمتر از ۱۵ و شوری آب جمع‌آوری شده کمتر از ۲۰۰۰ میکرو زیمنس نتایج ذیقیمتی از پژوهشهای انجام شده را به منصه ظهور گذاشته است. بیش از ۷۵ گونه گیاه بومی در منطقه رشد کرده، بیش از ۱۰ هزار درخت از انواع کهور، کنار، سه پستان، آکاسیا، گز شاهی، گز شور و نخل ثمرون کاشته شده است و به دلیل استفاده از آب باران و سیل، بیش از پنج هزار درخت گز بومی در پشت کانال‌های جمع‌آوری آب و هلالی‌ها به طور خودرو رشد کرده‌اند. هزینه‌ اجرای این پروژه حدود یک میلیارد تومان بوده است که به وسیله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین اعتبار شده است. لازم به ذکر است که با توجه به پایلوت بودن این پروژه، هزینه هر هکتار با توجه به سه سال نگهداری آن، حدود دو میلیون تومان است.