تحویل ۱۳ گزارش در زمینه ریزگردها به سازمان حفاظت از محیط زیست

رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با اشاره به فعالیت‌های این پژوهشکده در زمینه ریزگردها در دولت یازدهم گفت: قراردادی با سازمان حفاظت از محیط زیست برای بررسی کانون‌های بروز گرد و غبار در استان‌های کشور منعقد و ۱۳ گزارش تهیه و تحویل این سازمان شد.

برای تثبیت کانون‌های گرد و غبار قراردادی با سازمان حفاظت از محیط زیست برای بررسی کانون‌های بروز گرد و غبار در استان‌های کشور منعقد و ۱۳ گزارش تهیه و تحویل این سازمان شد. دکتر داود نیک‌کامی، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به فعالیت‌های این پژوهشکده در زمینه ریزگردها در دولت یازدهم گفت: همچنین در زمینه ریزگردها پژوهشکده قراردادی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سال گذشته منعقد شد. در این قرارداد، قرار است در قالب پایلوت‌هایی در استان خوزستان فعالیت‌هایی که باعث کاهش شدت و حدت ریزگردها در آن منطقه شود، به نمایش گذاشته شود و آنها را با هم مقایسه کرد. با استفاده از تونل‌های باد می‌توانیم بررسی کنیم که کدام‌یک از این پایلوت‌ها می‌تواند مفید واقع شود. این را بخش اجرا می‌تواند در عرصه وسیع‌تر عملیاتی کند، تعمیم دهد و در نهایت باعث کاهش ریزگردها شود.