بررسي تغييرات كمي سفره آب زيرزميني متاثر از طرح‌های پخش سيلاب

مجری
5, , , abazar.mostafaei, abazar-mostafaei, abazar.mostafaei, abazar.mostafaei@scwmri.ac.ir, , 2017-08-13 01:01:54, ,
همکاران
Array, Array, Array
چکیده

مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری از سال 1364 اقدام به اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی به روش پخش سیلاب در 37 نقطه کشور کرده است. بررسي مستمر اين اثرگذاري به منظور ارائه راهكارهاي مناسب اجرائي و مديريتي اين قبيل طرح‌ها جزء ملزومات طرح‌های پخش سیلاب محسوب می‌شود. در نتیجه هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شبکه‌های پخش سیلاب اجرا شده در چهار منطقه (دشت‌های تسوج، سرچاهان، گربایگان و هرات) بر تغییرات کمی سفره آب زیرزمینی می‌باشد. تعداد رخداد سیل در ایستگاه‌ تسوج، سرچاهان، گربایگان و هرات به ترتیب عبارت است از 45، 13، 116 و 34.  در بررسی‌ها مشخص شد که ایستگاه سرچاهان بیشترین تغذیه و ایستگاه هرات کمترین تغذیه را به علت تفاوت پروفیل خاک در لایه غیر اشباع تا سطح آب زیرزمینی دارا می‌باشد. ممنوعیت برداشت آب در ایستگاه هرات از سال 1383 باعث بالاآمدن سطح آب زیرزمینی و بهبود آبخوان گردیده بود که این امر پس از آزاد کردن برداشت آب از چاه‌های قدیمی در سال 1385 باعث کاهش سریع سطح آب زیرزمینی گردیده است. در این تحقیق پس از محاسبه معادله بیلان، بررسی هیدروگراف چاه‌ها، هیتوگراف‌های بارندگی و حجم سیلاب‌های پخش شده در ایستگاه‌های مختلف مشخص گردید که پخش سیلاب در تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها در سال­های اولیه اجرا نقش اساسی داشته است. در نهایت در ایستگاه‌های پخش سیلاب میزان تغذیه 2 تا 8 برابر بارش محاسبه گردید که خود نشان‌دهنده تاثیر ایستگاه بر تغذیه آب‌های زیرزمینی می‌باشد.

شماره مصوب
83044-8301-06-040000-100-0
محل اجرا
طرح‌های پخش سیلاب
تاریخ شروع
1386
مدت زمان
4 سال