دوشنبه, 11 مرداد 1400
 
تازه های خبرچاپ
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در دنیا سدها را تخریب می كنند ما هنوز در حال سد ساختنیم 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ 
۸:۳۱:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۳۶
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ 
۱۳:۳۲:۱۴  | 
تعداد بازدید : ۳۷
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری «معجزه آبخیزداری»|ضرورت توجه به آبخیزداری و آبخوانداری در دولت سیزدهم 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ 
۸:۲۲:۲۷  | 
تعداد بازدید : ۱۷
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد برگزاری وبینار آموزشی نرم افزار Flow 3D 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ 
۹:۱۹:۵۹  | 
تعداد بازدید : ۸۵
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد وبینار هم اندیشی روز جهانی مقابله با بیابانزایی 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ 
۸:۱۸:۳۰  | 
تعداد بازدید : ۳۶
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد تولید اقتصادی علوفه با پخش سیلاب 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ 
۱۱:۱۵:۴۴  | 
تعداد بازدید : ۹۸
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداری گزارش می دهد «معجزه آبخیزداری»|۳۷ ایستگاه تحقیقاتی آموزشی و ترویجی پخش سیلاب كشور 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ 
۱۳:۱۸:۵  | 
تعداد بازدید : ۳۰
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد نصب جمع كننده های استحصال آب از مه در سایت سوم اشكورات 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ 
۹:۵۴:۱  | 
تعداد بازدید : ۹۹
صفحه1از17123456...17.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0