شنبه, 16 اسفند 1399
 

تازه های خبرچاپ
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد برگزاری چهارمین همایش حفاظت خاك و آبخیزداری، گرد و غبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ 
۱۰:۵۰:۴۲  | 
تعداد بازدید : ۸۴  |  پیوند خبر
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد برگزاری مراسم هفته پژوهش در پژوهشكده و معرفی نمونه های سال 1399 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 
۱۴:۴۴:۱۳  | 
تعداد بازدید : ۲۷۹
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد بازدید رییس و معاونین پژوهشكده از سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ 
۱۴:۳۹:۲۹  | 
تعداد بازدید : ۲۲۰
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد ارتقا دكتر مسعود گودرزی به درجه دانشیاری 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 
۸:۱۷:۳۷  | 
تعداد بازدید : ۲۰۹
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد برنامه تلویزیونی رویش، مدیریت جامع خاك اراضی دیم 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ 
۱۱:۴۶:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۱۴۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ 
۱۶:۴۹:۵۲  | 
تعداد بازدید : ۲۱۸
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد برگزاری وبینار دیدگاههای حاكم بر موانع مشاركت مردمی 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ 
۹:۵۷:۸  | 
تعداد بازدید : ۲۴۹
روابط عمومی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش می دهد انتخاب پژوهشگر و بخش تحقیقاتی برگزیده در هفته پژوهش در استان خراسان رضوی 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ 
۱۳:۴۶:۲۱  | 
تعداد بازدید : ۲۴۹
صفحه1از14123456...14.بعدي.برو

 6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0