برگزاری مراسم چهارمین دوره تجلیل از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی کشور

گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم در روز چهارشنبه مراسمی را برای تجلیل از مهندسان کشاورزی و منابع طبیعی کشور برگزار کرد. در این مراسم از آقایان دکتر نیک‌کامی، دکتر بشارتی، دکتر عطار، دکتر اسلامی‌زاده، مهندس اسد سنگابی و مهندس میار تقدیر به عمل آمد.